Přístupový a docházkový systém

Přístupový systém

Přístupový systém ovládá vstupní dveře nebo vrata. Může být například ovládaný bezkontaktní přístupovou kartou, osobním kódem nebo třeba otiskem prstu. Dnes jsou časté i GSM brány, které ovládají třeba vjezdová vrata.

Zde je důležité zamezit vstupu neoprávněným osobám do některých prostorů, kam smí například jen zaměstnanci. Vše může být časově omezeno, například přístup do skladu může být nastaveno jen na pracovní dny od 8:00 hod do 18:00 hod. Mimo tuto dobu se do objektu zaměstnanec nedostane i když má jinak oprávnění.

Docházkový systém

Docházkový systém eviduje pracovní dobu zaměstnance aniž by musel vést nějakou další evidenci, nahradí klasické „píchačky“. Může být například ovládaný bezkontaktní přístupovou kartou, osobním kódem nebo třeba otiskem prstu. Eviduje několik různých událostí které zaměstnanec v pracovní době vykonává. Příchod a odchod je samozřejmostí, přestávku, oběd nebo návštěva lékaře. Vše je elektronicky zpracováváno a nahráno do počítače k dalšímu zpracování mzdovou účetní.